Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει καρτελάκια ρούχων σε πολλές ποιότητες χαρτιού και με πολλές και διαφορετικές τεχνικές εκτύπωσης για να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της αγοράς.